Muôn Sắc Yêu Thương dừng cấp đơn

Muôn sắc yêu thương ngừng cấp đơn

BSH đã chính thức thông báo dừng cấp đơn sản phẩm bảo hiểm Muôn Sắc Yêu Thương cho khách hàng từ ngày 8/4/2024.

Medici Muôn Sắc Yêu Thương là sản phẩm bảo hiểm hợp tác giữa đơn vị phát hành là công ty bảo hiểm BSH chi nhánh Khánh Hoà. Đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm trên thị trường là Medici.

Sản phẩm ra mắt với lợi thế giá rẻ, quyền lợi cao, không cần đồng chi trả. Nhờ đó tạo tiếng vang tốt, và thu hút một lượng lớn khách hàng tham gia. Đặc biệt là những khách hàng mới tham gia bảo hiểm lần đầu.

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng phí – giảm quyền lợi từ ngày 10/11/2023. Tuy nhiên, chỉ sống được thêm 5 tháng, đến ngày 8/4/24, BSH đã thông báo đến khách hàng và đối tác Medici: Chính thức dừng cấp đơn mới, không cho tái tục đơn cũ sản phẩm Muôn Sắc Yêu Thương.

Thông báo cụ thể như dưới đây.

Thông báo dừng triển khai chương trình bảo hiểm Muôn sắc yêu thương-1

Hợp đồng chưa đến ngày hết hạn, quý khách hàng vẫn sử dụng bình thường. Nhưng không thể gia hạn, hoặc tái tục thêm nữa.

A. Đối với khách hàng có tham gia quyền lợi thai sản

I. Nếu đã có bầu

1 . Trường hợp 1: Ngày dự sinh trong thời hạn 365 ngày của hợp đồng

Nếu ngày dự sinh trong thời hạn 365 ngày của hợp đồng. Quý khách hàng vẫn duy trì gói bình thường, và nhận quyền lợi như cam kết giữa công ty bảo hiểm và khách hàng. Đây là phương án tốt nhất.

2. Trường hợp 2: Ngày dự sinh không nằm trong 365 ngày của hợp đồng

  • Nếu bạn chưa claim bất cứ quyền lợi sức khoẻ nào

Vui lòng làm theo hướng dẫn để huỷ hợp đồng và nhận bồi thường 110% phí đã đóng. Hoặc tiếp tục giữ hợp đồng để có quyền lợi sức khoẻ.

Đối với khách hàng chưa phát sinh bồi thường tham gia quyền lợi thai sản, vẫn trong thời gian hiệu lực hợp đồng. BSH hoàn phí bảo hiểm + quà tặng bằng tiền cho khách hàng. Với tổng giá trị là 110% phí bảo hiểm đã đóng.

Ví dụ: Bạn mua thẻ bảo hiểm gói xanh, có tham gia quyền lợi thai sản với mức phí 4.503.400đ. Bạn chưa phát sinh bồi thường. Bạn có mong muốn chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn. BSH sẽ hoàn phí và quà tặng bằng tiền với tổng giá trị là 4.953.740đ.

  • Nếu bạn đã từng claim quyền lợi sức khoẻ trước đó

Không thể huỷ hợp đồng. Chỉ có thể tiếp tục giữ hợp đồng để có quyền lợi sức khoẻ, biến chứng thai sản.

II. Nếu tham gia Muôn sắc yêu thương mà chưa có bầu

  • Nếu bạn chưa claim bất cứ quyền lợi sức khoẻ nào của gói Muôn sắc yêu thương

Vui lòng làm theo hướng dẫn để huỷ hợp đồng và nhận bồi thường 110% phí đã đóng. Hoặc tiếp tục giữ hợp đồng để có quyền lợi sức khoẻ.

Đối với khách hàng chưa phát sinh bồi thường tham gia quyền lợi thai sản, vẫn trong thời gian hiệu lực hợp đồng. BSH hoàn phí bảo hiểm + quà tặng bằng tiền cho khách hàng. Với tổng giá trị là 110% phí bảo hiểm đã đóng.

Huỷ luôn và ngày cho mình. Nhận 110% phí bồi thường cho lành. Cơ hội cho mình lấy lại tiền mua các sản phẩm khác ổn định hơn.

  • Nếu bạn đã từng claim quyền lợi sức khoẻ trước đó

Không thể huỷ hợp đồng. Chỉ có thể tiếp tục giữ hợp đồng để có quyền lợi sức khoẻ, biến chứng thai sản.

Tham khảo các gói Bảo hiểm Thai Sản có thời gian chờ 270 ngày khác ổn định hơn

1. Combo bảo hiểm thai sản khác của Bảo Minh

Xem chi tiết:

2. Bảo hiểm thai sản của MIC Care

3. Combo Mic Care + Bảo Minh

4. Gói thai sản cao cấp của Pacific Cross

Chi trả cho cả khám thai. Và trọn vẹn các gói sinh ở nhưng bệnh viện quốc tế như AIH, Hạnh Phúc, Vinmec, Tâm Anh, Hồng Ngọc, Phương Châu…

B. Đối với khách hàng KHÔNG tham gia quyền lợi thai sản

1 . Đã claim bồi thường muôn sắc yêu thương

  • Không thể huỷ hợp đồng. Duy trì đến hết thời hạn bảo hiểm.
  • Chuẩn bị tìm hiểu thêm các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ khác bên dưới

2. Chưa claim bồi thường

  • Duy trì hết hợp đồng bảo hiểm (365 ngày)
  • Huỷ hợp đồng. Nhận về 80% số tiền còn lại những khai chưa dùng bảo hiểm

3. Tìm hiểu gói sức khoẻ cho bé khác ổn định hơn

Mình tập trung tư vấn MIC vì chi phí tối ưu, chi trả bồi thường hanh chóng. Có app để quản lý hợp đồng và tạo bồi thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *